Veteranen - Walk 4 Veterans
veteranen-header

Veteranen

Als de missie doorgaat….

Zo’n 115.000 Nederlandse veteranen hebben zich onder vaak moeilijke en soms levensgevaarlijke omstandigheden ingezet voor vrede en vrijheid. Zij verdienen hiervoor onze waardering! Continu alert zijn in een omgeving die het uiterste van je vergt. Waarin je strijdt voor vrede en veiligheid voor je medemens. Waar leven en dood soms ijzingwekkend dicht naast elkaar liggen. Met het risico het ultieme offer te moeten brengen. Het hoort allemaal bij het werk van een militair op missie. Maar het vraagt veel van hun lichaam en geest.

De meeste militairen komen sterker terug van een missie. Maar er is ook een aantal mannen en vrouwen waarvoor het gevecht niet stopt na terugkeer in Nederland. Zij en hun thuisfront kampen jaren later nóg met angst, verdriet, met onverwerkte gevoelens of diep ingeslagen trauma’s. Nachtmerries, herbelevingen, angstaanvallen en gevoelens van schuld en schaamte komen vaak voor.

De overheid en zorgorganisaties doen al het mogelijke om te voorzien in de behoefte aan (na)zorg voor deze veteranen. Daarnaast zijn er diverse initiatieven, organisaties en netwerken in de veteranenwereld die onderlinge zorg en ondersteuning bieden. Hulp voor Helden zet zich ook in voor het welzijn van veteranen en organiseert de Walk 4 Veterans.

Walk 4 Veterans

Door deelname aan de Walk 4 Veterans, of door het sponsoren van deelnemers, toon ook jij respect voor veteranen die offers brachten in dienst van onze vrede en vrijheid. Je steunt op deze manier de plaatsing van een veteranenhond bij een getraumatiseerde veteraan en helpt om het leven van een veteraan met PTSS te verlichten. Deze speciaal opgeleide hond helpt hun ervaringen te verwerken en de draad van hun leven weer op te pakken. Doe mee en help voorkomen dat voor sommige veteranen de missie steeds door blijft gaan!