Sponsor een deelnemer – Walk 4 Veterans

Sponsorpagina 737 - Tjeerdtje Blacquière-van der Molen

Mijn sponsorresultaat:
€ 76,00
Mijn motivatie om deel te nemen aan deze sponsortocht:
Zowel mijn vader als mijn echtgenoot hebben gediend bij de KLu en zelf heb ik bijna 20 jaar in het bestuur van Pro Rege gezeten.
Sponsorlijst
Datum Naam Sponsorbedrag Bericht
20-09-2020 Anoniem € 75,00
20-06-2020 Anoniem € 1,00